0

Моята количка

Лични данни

Политика за поверителност във връзка с обработката на лични данни

GDPR

 

Ние ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо Българско законодателство. Този документ е изготвен за да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие използвате нашият електронен магазин.

Запазваме правото си периодично да актуализираме или изменяме настоящата политика за поверителност за да отразяваме измененията в начина по който обработваме личните Ви данни или заради измененията в законовите изисквания. Промените ще бъдат видими на нашият уебсайт поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

uStore е търговското наименование на Уникомс Трейдинг ООД – Българско юридическо лице със седалище: гр. София ж.к. София Парк, сграда 16Б ет.1 офис 3; вписано в Търговския регистър под номер 040252201 (наричано по-долу uStore или Ние). За целите на законодателството ние сме вашият администратор на личните ви данни.

Можем да Ви предоставим допълнителна информация ако се свържете с нас на електронен адрес info@ustore.bg или по обикновенната поща на посоченият по-горе адрес.

 

Кои категории лични данни обработваме:

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас така, че Вие решавате каква точно информация да ни предоставите. Когато правите електронна регистрация на профил в нашият сайт Вие ни подавате следната иинформация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години.

 

Какви са целите и основанията за обработка?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

Предоставяне на услуги на uStore във Ваша полза

Тази обща цел може да включва при необходимост следното:

 • създаване и управление на профил в платформата на uStore;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • отпускане на кредит чрез TBI Bank, в сътрудничество с нашите партньори
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на uStore;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между uStore и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

Маркетинг:

За да сте добре осведомени за нашите предложения за продукти/услуги може да Ви изпращаме всякакви видове съобщения: e-mail, SMS, телефонно обаждане които съдържат обща или тематична информация. Ако не желате да получавате нашите съобщения може да се отпишете чрез: „отпиши се“ най-отдолу на електронните съобщения които получавате от нас или като ни се обадите на посочените телефони да заявите вашето желание за отказ.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на uStore срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Ние пазим Вашите лични данни докато имате акаунт в uStore. Винаги може да посикате от нас да изтрием акаунта Ви или определна информация и ние ще го направим. Определена информация може да бъде запазена дори след изтриване на акаунта Ви когато законодателството или законовите интереси го налагат.

На кого изпращаме вашите лични данни?

В зависимост от случая може да предоставим вашите лични данни на:

 • дружества от групата от дружества, към които принадлежи uStore
 • доставчици на куриерски услуги
 • доставчици на платежни/ банкови услуги
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания
 • застрахователни компании
 • доставчици на ИТ услуги
 • други компании с които може да партнираме относно предлагане на нашите стоки и услуги

Ако закона го изисква може да разкриваме вашите лични данни на държавни органи или институции. Гарантираме, че ще спазваме законовите разпоредби в областта на защитата на данните въз основа на договори сключени с тях.

 

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние съхраняваме вашите данни на сървъри като използваме най-новите алгоритми и технологии за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология. Въпреки всички мерки ние сме наясно, че при предаването на данни в интернет е възможна уязвимост. Ние не можем да гарантираме сигурността на предаване и уязвимости, които не са под наш контрол.

 

Какви са вашите права?

Може да поискате достъп до Вашите данни, корекции на грешки или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Може да упражните правото си на подаване на жалба пред компететния надзорен орган или до съда. Също така може да поискате изтриване на вашите лични данни или ограничаване обработането на вашите лични данни. За да упражните правата си може да използвате данните за контакт посочени в сайта. Ние запазваме правото си да изискаме допълнителна информация за да потвърдим вашата самоличност. Срокът в който трябва да отговорим на Вашите искания е 30 дни.

Без да се засяга правото ви да се свържете с контролен орган ние ви призоваваме да се свържете първо с нас и ще положим усилия да разрешим проблемите по взаимно съгласие.

X

View on mobile

View on mobile