0

Моята количка

Условия за ползване

ПРЕДМЕТ

 

 

Настоящият Документ представлява общите условия на uStore.bg

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

1.1.   Уникомс Трейдинг ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, Ж.К. София Парк, сграда 16Б ет.1 офис 3 с идентификационен номер по ДДС в България: BG040252201.

 

1.2.   Можете да се свържете с uStore на посочения по-горе адрес, на телефон 029741414 или на и-мейл адрес info@ustore.bg. Телефоните за връзка са платени спрямо вашият тарифен план.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

2.1.   Купувач – физическо лице над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт в сайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия uStore.

 

2.2.   Клиент – всяко физическо лице над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до сайта, предоставен от uStore и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

 

2.3.  Потребител – всяко физическо лице над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на сайта и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Условия в сайта.

 

2.4.   Акаунт – запис в сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална

 

2.5.   Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от uStore за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

 

2.6.  Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

2.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между uStore и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

 

2.8.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, поместени на сайта, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

 

2.9.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на uStore или определени Стоки и/или Услуги

 

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

3.1.   Общите условия на uStore обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на сайта.

3.2.   Всяко използване на сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3.   uStore си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.

3.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.5.   uStore полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, uStore уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от uStore се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

3.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. uStore не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на uStore от негово име.

4.2.   uStore ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление uStore прави по електронен път (имейл) или по телефона.

4.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, поради изчерпване на складовата им наличност или други. При всички случаи uStore уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

4.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

4.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всяка Стока ще бъде придружавана от гаранционен сертификат, издаден от Продавача.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

5.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

5.2.   uStore си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на uStore по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с uStore, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. uStore не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с uStore на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

5.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”.

5.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, uStore си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в сайта.

5.6.   uStore може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на сайта, за определен период от време.

5.7.     Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с uStore.

5.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към uStore се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова uStore препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от uStore.

5.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за нея. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

5.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът може бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

6.1.   Логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и други на сайта, са изключителна собственост на uStore.

6.2.   uStore има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

6.3.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

6.4.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие от uStore за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между uStore и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на uStore, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

6.5.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на uStore няма да се счита за съгласие от страна на uStore да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от uStore.

6.6.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от uStore.

 

7.ПОРЪЧКА

 

7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

7.2.   Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

 

7.3. Потвърждавайки Поръчката uStore потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

 

7.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на uStore във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на uStore да предостави тези данни на трети фирми ако е необходимо за изпълнението на поръчката.

 

7.5.   С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на uStore и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

7.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

7.7.   Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от uStore в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от uStore. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трети лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне uStore Продукта на адрес: София, ж.к. София парк, сграда 16Б ет.1 офис 3, като междувременно уведоми Продавача за това на info@ustore.bg или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на uStore тук.

 

7.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

 

7.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

7.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от uStore и всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от uStore, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

7.11.Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал.

 

 

8.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

8.1.   Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

 

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 1. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

9.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

 

9.2.   Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Продавача.

 

10.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

10.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

10.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от uStore на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

 

10.3.   Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

10.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

10.5.   uStore издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на сайта от uStore. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа, молим да ни уведомите на имейл адрес: info@ustore.bg .

 

10.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

10.7. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през сайта uStore.bg За целта се въвежда Име и телефонен номер и клиента получава обаждане за усточняване на поръчката и начина на доставка.

 

11.ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на uStore.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

 

11.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@ustore.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

11.3.   (1) uStore ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от uStore се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

 

 1. ГАРАНЦИИ

12.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

 

 1.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

13.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 1.  ОТГОВОРНОСТ

14.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на Българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между uStore и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните Български съдилища в Община София без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

 

 

X

View on mobile

View on mobile